Väntetiderna för att få sin asylansökan prövad av Migrationsverket har sedan årsskiftet ökat med i snitt hundra dagar. Därför har verket utarbetat en grundplan för att förenkla asylprocessen. Asylärendena ska, enligt planen, delas upp i fem olika spår efter svårighetsgrad. Indelningen i spår ska göras i samband med asylsökan. Vilket spår ett ärende hamnar i bestäms av om den asylsökande har id-handlingar och om Migrationsverket anser att den sökande behöver ha ett juridiskt ombud.

Advokat Karin Gyllenring, som är specialiserad på asylrätt, anser att det finns risker med att dela in ärendena i spår på ett tidigt stadium.

-Det är väldigt svårt att utröna så tidigt i processen hur komplicerat ärendet är och vilka asylskäl klienten har, säger hon i Ekot.

Men enligt Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket, påverkas inte rättssäkerheten av den nya asylprocessen.

-Vi har en bra prövning med bra rättssäkerhet och vi ska inte göra några försämringar i den, säger han.

 

Lyssna på hela inslaget i Sveriges Radio: