Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att göra en myndighetsanalys av Rättsmedicinalverkets verksamhet. Analysen ska bland annat utgöra ett stöd i regeringens styrning av myndigheten. Den ska också fungera som ett underlag vid eventuella överväganden för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. I Statskontorets uppdrag ingår särskilt att se på myndighetens styrning av verksamhetsområdena rättsmedicin och rättspsykiatri samt på myndighetens forskning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 7 mars 2016.

Rättsmedicinalverket har en viktig roll i den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets specialister utför sakkunniga och kvalitetssäkrade analyser och bedömningar som hjälper polis, åklagare och domstolar att förstå omständigheter i rättsfall.