Med anledning av den stora flyktingtillströmningen har Advokatsamfundet startat en advokatjour på Malmö centralstation. Ansvarig för verksamheten är advokaten Sait Umdi, Cityadvokaterna i Malmö HB.

Den som är intresserad av att medverka ombeds vänligen att kontakta advokaten Sait Umdi, sait@cityadvokaterna.se

Skälet till att Advokatsamfundet har tagit detta initiativ är att det förekommer omfattande felaktig ryktesspridning om vilka regler som gäller för att söka asyl i Sverige m.m.

Motsvarande verksamhet finns även på Stockholms centralstation.

Jag vill för ordningens skull understryka dels att de advokater och biträdande jurister som är verksamma vid Advokatjouren som huvudregel har att medverka till att flyktingar söker asyl i Sverige, dels att endast advokater och biträdande jurister får delta i Advokatjouren.

I övrigt ska verksamheten ske enligt de riktlinjer som gäller för Advokatjourens verksamhet.
https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Advokatjouren/

Med vänlig hälsningAnne Ramberg