”Europaparlamentet beklagar bristen på tillgång till rättshjälp i många medlemsstater och det faktum att det påverkar rätten att få tillgång till rättslig prövning för den som saknar tillräckliga tillgångar. ”

Det skriver Europaparlamentet i en resolution som antogs i början på september om läget vad gäller de grundläggande rättigheterna i EU.

 

Läs hela resolutionen: