På kontot publicerar domstolen nyheter, pressmeddelanden och information om uppsläppt mål där kammarrätten eller Migrationsöverdomstolen är slutinstans. Det kommer att finnas information om måltyp, uppsläppandemening, målnummer och datum för uppsläppandet.

https://twitter.com/KammarrattSthlm