Uppdrag advokatgranskning

Det har blivit vanligare att advokater, både i Sverige och internationellt, anlitas som oberoende utredare när det finns misstankar om korruption eller att andra fel har begåtts inom ett bolag eller en organisation. Uppdragen är komplexa och krävande, men innebär också att centrala advokatetiska frågor ställs på sin spets.

Läs mer