De politiska partierna verkar tävla om att övertrumfa varandra med förslag på straffskärpningar. Det skriver Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson i ett debattinlägg i Expressen.

Som exempel anger han att KD föreslår att straffen för grova våldsbrott skärps och att flera av de omständigheter som ska utgöra förmildrande omständigheter tas bort.

”När KD för ett resonemang om att brottsoffer ska få upprättelse genom dessa faktorer har Nya testamentets dubbla kärleksbud fått ge vika för den gammaltestamentliga ”öga för öga, tand för tand-principen. Viktigare faktorer för brottsoffer är rimligen skadestånd, bra stöd från målsägandebiträden och brottsofferjourer samt en snabb handläggning hos polis, åklagare och domstolar”, skriver Bengt Ivarsson.

Men KD är inte ensamma om att föreslå straffskärpningar. Centerpartiet har nyligen föreslagit att systematiska stölder ska straffas hårdare än i dag med fängelse som minimistraff.

”Det är svårt att förstå på vilket sätt den föreslagna lagändringen skulle innebära en straffskärpning”, skriver Bengt Ivarsson.

Vänsterpartiet argumenterade i juli för införandet av en samtyckeslagstiftning för att minska antalet våldtäkter.

”De bevisproblem som finns i dag kommer inte att lösas så enkelt. Inte heller kommer antalet våldtäkter att minska på grund av en samtyckeslagstiftning”, kommenterar Ivarsson förslaget.

”Det jag som advokat kan önska är att partierna ägnade mer tid åt att fundera igenom sina förslag. För närvarande ger de mest intryck av att vara populistiska popcornmaskiner som spottar ut mindre genomtänkta förslag” skriver Bengt Ivarsson.

Läs hela debattinlägget i Expressen