Stefan Lindskog är i dag justitieråd i Högsta domstolen och sedan 2011 även ordförande på en av domstolens två dömande avdelningar.

Mellan 2000-2007 var Stefan Lindskog först vice ordförande och sedan ordförande i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Under perioden 1977-2007 var han verksam som advokat.

Han blev juris doktor vid Stockholms universitet 1985 och docent i civilrätt vid samma universitet 1987. Vidare har han varit adjungerad professor i kredit- och obeståndsrätt vid Göteborgs universitet.

Stefan Lindskog har medverkat i flera statliga utredningar. Han har även skrivit artiklar och böcker i huvudsakligen civil- och processrättsliga ämnen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Stefan Lindskog tillträder sin anställning den 1 maj 2016, då den nuvarande ordföranden Marianne Lundius går i pension.