I intervjun berättade Anne Ramberg om sin och Advokatsamfundets uppgifter. Hon betonade att samfundets viktigaste uppgift är att värna rättsamhället och den demokratiska rättsstaten.

-Den utmaningen är större än någonsin. Vi upplever flera hot mot demokratin och den demokratiska rättsstatens värderingar. Säkerhetstänkandet är ett sådant hot, digitaliseringen och teknikutvecklingen är ett sådant hot, kommersialiseringen av våra personuppgifter är ett sådant hot. Man kan göra listan lång.

Anne Ramberg fick också en fråga om det finns någon nackdel med att vara en så tydlig representant för Advokatsamfundet.

-Personligen ser jag inga nackdelar med det. Mitt uppdrag är att tala om vad samfundet står för och verka för de uppgifter som vi har enligt våra stadgar.

I intervjun berörs även rättsäkerheten, avlyssning, dagens juridik studenter och hur Anne Ramberg skulle ställa sig till att bli justitieminister.

Anne Ramberg nämnde även att hon berörs mycket av de pågående flyktingströmmarna och att Advokatsamfundet har startat advokatjourer på centralstationerna i Stockholm och Malmö där flyktingar kan få gratis rådgivning.

 

Lyssna på hela programmet: