Besöket arrangerades av Euromed Feminist Initiative, IFE-EFI, ett nätverk som arbetar med jämställdhetsfrågor och kvinnors rättigheter i Europa och Medelhavsområdet. IFE-EFI genomför för närvarande ett Sida- och EU-finansierat projekt till stöd för övergången till demokrati i Syrien.

De syriska advokaterna, som alla arbetar med mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter, besökte Sverige inom ramen för projektet. Syftet med resan är att advokaterna ska få en inblick i hur det svenska rättssystemet fungerar och det svenska arbetet med jämställdhet och att upprätthålla demokrati och rättsstaten.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.

.