Färre brottmål och brist på domare har gjort att det har funnits planer på att stänga tingsstället i Kiruna och flytta verksamheten till Gällivare.

Advokater i Kiruna har varit kritiska förslaget. De har bland annat sett en risk för att vittnen inte inställer sig på grund av den långa resvägen mellan Kiruna och Gällivare. Advokaterna får nu medhåll av Gällivare tingsrätt som har fattat beslut om att inte lägga ner tingsstället i Kiruna.

-Vi har kommit fram till att nackdelarna skulle bli för stora om vi stängde. Det skulle bli för mycket resande för parter och vittnen, säger Niklas Lind, domstolschef vid Gällivare tingsrätt, till tidningen NSD.

Men från och med årsskiftet kommer huvudförhandlingar som i dag hålls varje vecka bara att hållas varannan vecka.

Videoteknik ska också att användas oftare än i dag.

-I vissa mål där inga vittnen är åberopade kan den tilltalade sitta i Kiruna medan vi är i Gällivare. Tiden får utvisa hur det fungerar, säger Niklas Lind.