År 2022 kommer Advokatsamfundet tillsammans med Advokat i framtiden och Hilda att arrangera ett helt nytt mentorskapsprogram: MOA – Mötesplats – om – advokater.

Inom ramen för nätverket Hilda har tidigare uppskattade mentorskapsprogram genomförts. I det nya mentorskapsprogrammet – MOA – kommer advokater att stå i fokus. Programmet riktar sig till nyblivna advokater, kvinnor och män, som långsiktigt vill fortsätta vara verksamma på advokatbyrå och utveckla sitt ledarskap. Vid deltagande i programmet, som pågår ett år, erbjuds man teoretisk utbildning inom ledarskap varvat med gruppdiskussioner tillsammans med mentorer.

För den teoretiska delen ansvarar Malin Nyman, jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Jens Näsström, forskare och arbetspsykolog med specialisering mot jurister och advokater. Malin och Jens har forskat tillsammans på bl.a. effekter av pandemins påtvingade hemarbete för advokatbyråer i Norden. Mentorerna som deltar är några av de framstående advokater och jurister från rättsväsendet som ingår i nätverket Hilda.

Ansökningsförfarandet äger rum i januari 2022. Håll utkik efter mer information i kommande utskick och på vår hemsida!