Sveriges advokatsamfund anser att det finns risker med att utöka möjligheterna till avlyssning utan att det finns en konkret misstanke om brott och att preventiv avlyssning kan förskjuta gränserna för statens åtgärder mot medborgarna

Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka användningen av preventiva tvångsmedel för att förhindra brott. Bland annat ska utredaren överväga i vilken utsträckning det ska införas möjlighet att använda avlyssning utan att en förundersökning har inletts i syfte att förhindra allvarlig brottslighet inom ramen för kriminella nätverk.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander pekade på riskerna för att preventiv avlyssning träffar för brett och urskillningslöst i en intervju med Sveriges Television:

– Om man ska avlyssna personer preventivt, det vill säga personer som inte är misstänkta för brott, så finns det en risk att man kommer att avlyssna för brett och för stort. Det har att göra med att det här ska ta sikte på kriminella nätverk, och det finns ingen definition i lag på vad kriminella nätverk är eller vad gängkriminella är. Och då finns en risk att man avlyssnar personer som inte är kriminella, till exempel familjemedlemmar eller vänner till gängkriminella, sa Mia Edwall Insulander till SVT.

– Om vi förskjuter de här gränserna där vi bevakar fler och fler, inte bara dem som är kriminella, utan även dem som inte alls är misstänkta för brott, så förskjuter vi hela tiden gränserna för vilken typ av samhälle vi lever i, sa hon.

”Advokatsamfundet varnar för att icke-kriminella kan komma att avlyssnas”, inslag på SVT Nyheter den 2 november 2021

Kommittedirektiv (dir. 2021:102) Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet