Uppsala tingsrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras i domstolarnas i Uppsala lokaler från och med den 1 februari till och med den 31 juli 2022. Säkerhetskontrollerna pågår under de tider som allmänheten har tillträde till domstolarnas lokaler.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten.

Säkerhetskontrollen omfattar inte anställda vid tingsrätten eller Hyres- och arrendenämnden eller nämndemän, och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som infinner sig i lokalerna i tjänsten. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt, eller dem som ombesörjer transporten av de frihetsberövade personerna. Under förutsättning att de finns namngivna på en särskild lista och kan uppvisa fotolegitimation är även vittnesstöd och intresseledamöter vid Hyres- och arrendesnämndens i Västerås förhandlingar undantagna från säkerhetskontroll.

Uppsala tingsrätts beslut den 26 november 2021 om säkerhetskontroll