Brottsoffermyndigheten har i fyra fall beslutat att höja ersättningsnivåerna för kränkning vid grov fridskränkning mot barn. Besluten är, enligt myndigheten, en vidareutveckling av den praxis som fastställdes i april 2021 när nivån för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot nuvarande eller tidigare partner höjdes.

Besluten rör fyra pojkar som alla blivit utsatta för brott av sina pappor under två och ett halvt respektive tre års tid. Två av barnen utsattes dessutom för gärningar med tortyrliknande inslag. Alla fyra ärendena är, enligt Brottsoffermyndigheten, exempel på särskilt allvarliga fall av grov fridskränkning. Pojkarna får 100 000 respektive 150 000 kronor var i brottsofferersättning, beroende på omständigheterna i det enskilda fallen, högre än vad domstolarna som dömt i målen tilldömt dem.

Brottsoffermyndigheten skriver i besluten att barn som utsätts för brott av en vuxen närstående har små eller inga möjligheter alls att värja sig från angreppen och därför är helt utlämnade till de vuxna. Därför är utsattheten särskilt stor. I övrigt beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek samma omständigheter som vid fridskränkningsbrotten mot partner.