I dag den 12 november fortsätter de första helt digitala Advokatdagarna, Advokatsamfundets årliga konferens.

Anders Eka, justitieråd och ordförande i Högsta domstolen, inledde fredagen med en föreläsning om uppdraget och arbetet i 2020 års grundlagskommitté, den parlamentariska kommitté där han är ordförande och som har uppdraget att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.

Anders_Eka_1_Advokatdagarna_2021_0513_736.JPG
Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander presenterade dagens förste talare Anders Eka, som talade om uppdraget och arbetet i 2020 års grundlagskommitté.
Foto: Karin Flygare