Den tidigare aviserade samverkanskonferensen är inställd på grund av smittoläget. Kriminalvården planerar att bjuda in till en ny konferens senare under 2022.