Nacka tingsrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras i tingsrättens lokaler från och med den 13 augusti 2022 till och med den 12 februari 2022. Säkerhetskontrollerna pågår vardagar under de tider som allmänheten har tillträde till tingsrättens lokaler.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten.

Säkerhetskontrollen omfattar inte anställda vid tingsrätten eller Hyres- och arrendenämnden eller nämndemän, och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som infinner sig i lokalerna i tjänsten. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt, eller dem som ombesörjer transporten av de frihetsberövade personerna.

Nacka tingsrätts beslut den 3 augusti 2022 om säkerhetskontroll