Den 30 augusti var det dags för det andra utbildningstillfället för mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater. Programmet riktar sig till nyblivna advokater och ger redskap att utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister.

Malin Nyman och Jens Näsström.
Malin Nyman och Jens Näsström. 

Malin Nyman, hovrättsassessor och ledarskapsutvecklare, föreläste tillsammans med Jens Näsström, arbetspsykolog, om stressförståelse och hjärnans behov för att hållbart och långsiktigt prestera på en hög nivå samt effektivitet samt om stresshantering i praktiken.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander. 

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade välkommen.

Totalt var cirka 70 adepter anmälda till utbildningstillfället, varav cirka 30 deltog digitalt.

Jens Näsström
Jens Näsström

Malin Nyman
Malin Nyman