Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har nu publicerat ett nytt nyhetsbrev.

Till nyhetsbrevet (engelsk version).

Till nyhetsbrevet (fransk version).