Organisationen ILAC, International Legal Assistance Consortium, arbetar med att stärka och bygga upp rättsväsenden byggda på rättsstatens principer i konfliktdrabbade områden. ILAC har publicerat en rapport om hur Ukrainas rättssystem har påverkats av Rysslands krig mot Ukraina under de fem månader som kriget har pågått.

Rapporten har titeln Under Assault: A Status Report on the Ukrainian Justice System in Wartime och är skriven av ILAC:s förre ordförande William D. Meyer. Rapporten undersöker hur kriget i praktiken har slagit mot rättsväsendets institutioner, som domstolar, åklagare, advokater och juridikstuderande. Dessutom dokumenterar rapporten fysiska skador på domstolsbyggnader och annan infrastruktur, och den beskriver hur de ukrainska myndigheterna har gått till väga för att flytta domstolar och domare ut från områden som berörs av kriget eller som har ockuperats av Ryssland.

Rapporten bygger på uppgifter från dussintals myndigheter och organisationer i Ukraina. ILAC avser att publicera en uppdatering av rapporten om sex månader.

Läs ILAC:s rapport Under Assault: A Status Report on the Ukrainian Justice System in Wartime som PDF