Advokatsamfundet har tagit initiativ till ett häfte om den svenska rättsstaten tillsammans med företrädare för Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Svea hovrätt och Åklagarmyndigheten.

Häftet följer med som bilaga till tidskriften Advokaten nr 6/2022, som ges ut i dag den 31 augusti.

Avsikten med häftet Slå vakt om rättsstaten är att det ska belysa den svenska rättsstaten ur olika perspektiv, utifrån de olika erfarenheter och kunskaper som finns i de skilda rättsliga institutionerna i Sverige, och öka förståelsen för hur den svenska rättsstaten fungerar.

Genom att gemensamt bidra till denna skrift vill de medverkande, som är några av Sveriges mest erfarna och kunniga jurister och experter på området, hålla diskussionen om rättsstaten levande, ge en överblick och öka medvetenheten och kunskapen om de olika principer som den svenska rättsstaten vilar på. Advokatsamfundet och de rättsliga institutionerna hoppas att häftet kan bidra till att stärka den demokratiska rättsstatens förankring.

Läs häftet Slå vakt om rättsstaten som PDF