Johan Hirschfeldt, Willy Silberstein, Anders Perklev och Mia Edwall Insulander.
Johan Hirschfeldt, Willy Silberstein, Anders Perklev och Mia Edwall Insulander.

Vad är en demokratisk rättsstat och hotas den i Sverige? Varför är det viktigt att vara vaksam och upprätthålla rättsstatens värden? Hur oberoende är egentligen domarna och nämndemännen i våra domstolar?

Detta diskuteras i det nya avsnittet av Advokatsamfundspodden, med anledning av Advokatsamfundets nya skrift om rättsstaten.

Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, hovrättspresidenten Anders Perklev och den tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, nu ordförande i en parlamentarisk kommitté som ser över lagstiftningen i krigs- och kristider.

Podden modereras som vanligt av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på podden.