Advokatsamfundets valberedning har lämnat sitt förslag till val av nya ledamöter i samfundets huvudstyrelse och disciplinnämnd.


Valberedningen föreslår nyval av fyra ledamöter i Advokatsamfundets styrelse: Erica Wiking Häger, Stockholm, Magnus Bernro, Malmö, Marcus Larsson, Malmö, och Jerker Kjellander, Malmö.

Valberedningen föreslår att Magnus Wallander, Bromma, väljs till ny vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd efter Leif Ljungholm, som står i tur att avgå.

Till nya ledamöter i disciplinnämnden föreslår valberedningen Sten Bauer, Stockholm, och Lars Kruse, Helsingborg.

I sitt protokoll skriver valberedningen att den har strävat efter att ha kandidater från olika verksamhetsområden, ålder och kön för att möta det behov som finns i styrelsen. Valberedningen skriver också att den har haft totalt 15 kandidater uppe för diskussion för de olika posterna i styrelsen och disciplinnämnden vid sina sammanträden.

Läs protokollet med valberedningens fullständiga förslag