I en artikel i tidningen Dagens ETC den 5 februari kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander regeringens förslag att införa ett system med kronvittnen, det vill säga en möjlighet för brottsmisstänkta att få lägre straff om de lämnar upplysningar om andra brottsmisstänkta.

Advokatsamfundet har tidigare framfört kritik mot att införa kronvittnessystem i Sverige, bland annat i samfundets remissvar på den utredning som ligger till grund för regeringens förslag.

I intervjun i Dagens ETC menar Mia Edwall Insulander att det är tveksamt om ett kronvittnessystem skulle få någon effekt, eftersom personer inom den gängkriminella världen skulle riskera mycket genom att ange andra, men inte skulle vara garanterade strafflindring.

Mia Edwall Insulander pekar också i intervjun på riskerna för rättssäkerheten, framför allt risken att ett angiverisystem skapas. Hon konstaterar att strafflindring för den som har utsatt någon för brott, men skvallrar på en annan misstänkt, kan upplevas som stötande från brottsoffrets perspektiv.

Läs artikeln om förslaget att införa kronvittnen i Dagens ETC på webben (inloggning krävs)