Anställningen

Advokatsamfundet söker två jurister för anställning som handläggare till samfundets kansli.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som handläggare innefattar bland annat att bereda disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i olika ärendetyper. Som handläggare deltar du också som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar, som föredragande i samfundets huvudstyrelse eller som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en rad andra arbetsuppgifter, såsom att lämna rådgivning i advokatetiska frågor, deltagande i Advokatsamfundets internationella arbete, rättsutredningar och framtagande av underlag till ståndpunkter och anföranden. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.

Vem är du?

Du som söker ska ha mycket goda juridiska kunskaper och en god analytisk förmåga. Du är noggrann, har ett strukturerat arbetssätt, lätt för att samarbeta och uttrycker dig väl i tal och skrift. Du bör också vara öppen och serviceinriktad.

Fullgjord notarietjänstgöring eller annan motsvarande erfarenhet är meriterande.

Du erbjuds:

Du kommer att bli en del av Advokatsamfundets kansli, som har cirka 35 anställda och som är ett serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd m.fl. Kansliet har sin verksamhet i vackra lokaler på norra Djurgården. Du erbjuds subventionerad lunch med Rikskortet, friskvårdsbidrag och pensionsplan enligt ITP1.

Ansökan

Ansökan med meritförteckning, examensbevis, betyg och uppgift om möjlig tillträdesdag skickas per e-post till anna.hjelm@advokatsamfundet.se.

Närmare upplysningar om tjänsten lämnas av juristen Sofia Rahm, telefon 08-459 03 00.

Sista ansökningsdag

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 8 augusti 2022.

Vi går dock igenom urvalet löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Om verksamheten

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning som bildades år 1887. Endast den som är ledamot av Advokatsamfundet har rätt att använda titeln advokat. I dag har Advokatsamfundet fler än 6 400 ledamöter. Advokatsamfundets ändamål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, tillvarata advokaternas yrkesintressen samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Advokatsamfundet är Sveriges största enskilda remissorgan och avger yttranden över i stort sett samtliga förslag till central lagstiftning. Varje år besvarar Advokatsamfundet drygt 120 remisser i lagstiftningsärenden. Att arbeta på Advokatsamfundets kansli innebär omfattande kontakter med advokater, myndigheter och allmänheten.