Med stöd av lagen (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol (säkerhetskontrollslagen) har Svea hovrätt beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras vid Svea hovrätts lokaler i Wrangelska palatset, Birger jarls torg 16, Stockholm under perioden 15 juli 2022 – 14 januari 2023. Säkerhetskontrollerna pågår vardagar under de tider som allmänheten har tillträde till hovrättens lokaler.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling i Wrangelska palatset och övriga besökare till Wrangelska palatset. Säkerhetskontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler.