Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut meddelat den 23 juni 2022 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Den som önskar ta del av beslutet kan från den 30 juni 2022 kl. 14.00 beställa detta via mejl receptionen@advokatsamfundet.se.