Advokatbransch i förändring: Hård jakt på talangerna

Affärsadvokaterna har svårt att fylla luckor när unga lämnar advokatvärlden. Nu anser en proffsrekryterare att branschen behöver förändras för att fler unga ska vilja stanna kvar.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Missa inte rättegångsspelet i Almedalen

Den 4 juli arrangerar Advokatsamfundet ett rättegångsspel i Almedalen. I rättegången är två personer misstänkta för grovt vapenbrott. Domstolen består av en lagfaren domare och av partiernas rättspolitiska talespersoner som nämndemän. Efter rättegången får de alla avkunna ett eget domslut och diskutera sina domar. Vad får det för konsekvenser om vi inte lyssnar till experterna utan avgör frågan om hårdare straff utifrån vad allmänheten tycker? Missa inte rättegångsspelet, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Fullmäktige: Styrelseval och stadgeändring på regnigt Stockholmsmöte

För första gången sedan 2019 kunde Advokatsamfundets fullmäktigemöte i år hållas med alla ledamöter på plats. Mötet inleddes med utdelning av Advokatsamfundets journalistpris till Jens Littorin, som har skildrat och avslöjat matchfixning inom idrotten. Fullmäktige beslutade om stadgeändringar i form av inrättande av en straffavgiftsnämnd som ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift.

Läs mer

Målsägandebiträden i överrätt: Hård kritik mot nya systemet i ny rapport

Reformen där målsägandebiträden som regel enbart förordnas i tingsrätten har effektiviserat processen, anser hovrätterna enligt en rapport. Men advokater, åklagare och Brottsoffermyndigheten anser att reformen äventyrar både enskilda målsägandes rättigheter och rättssäkerheten.

Läs mer

Mentorskapsprogrammet MOA har startat

Det nya mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater, har haft sin första sammankomst.

Läs mer

Gästkrönika: Säkerhet på nätet måste byggas på alla nivåer

Chefen för Nationellt cybersäkerhetscenter, Thérèse Naess, anser att Sveriges cybersäkerhet förbättras, men samtidigt gör vi oss hela tiden beroende av nya internetbaserade lösningar. Säkerheten måste komma i kapp och sedan vara en naturlig del av den funktionalitet som vi väljer att lägga i digitala system. Dit har vi ännu en bra bit, enligt Naess.

Läs mer

Debatt: Dyster läsning om stora mål i förvaltningsdomstol, men något roligt i slutet i alla fall

I en kritisk essä pekar advokat Olle Flygt på problem i handläggningen av stora mål i förvaltningsdomstolarna.

Läs mer

Praktisk juridik: Pusselmetoden – en effektiv plan för att skapa en modern advokatbyrå

Managementkonsulten och tidigare advokaten Sabine Söndergaard beskriver Pusselmetoden, som har utvecklats speciellt för att leda ett lönsamt förändringsarbete inom advokatbyråvärlden. Advokatbranschen är unik, och arbetet kräver därför speciella hänsynstaganden, branschkunskaper och metoder för att lyckas. Med stark förankring i ägarkretsen är det möjligt att skapa en hållbar och framåtriktad affärsplan på mindre än sex månader.

Läs mer

Etik: Lojalitetsplikter – svår balansgång när advokaten blir mellanhand

Hur ska en advokat agera när klienten och motparten vill använda honom eller henne som mellanhand för pengar eller handlingar? Ett nytt beslut från disciplinnämnden ger vägledning.

Läs mer

Ordförande Eva-Maj Mühlenbock: Ukrainas kamp är vår kamp

För drygt tre månader sedan, den 24 februari, invaderades Ukraina av Ryssland. Det är vår skyldighet att fortsätta att lyssna, fortsätta att stödja Ukraina och dess folk på det sätt vi kan. Var och en efter sin förmåga. Ukrainas kamp är vår kamp. Vi måste fortsätta att orka stödja och visa vår upprördhet, skriver Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Läs mer