Den 20–21 juni inbjöd Advokatsamfundet för tredje året i rad till föreläsningar för advokatbyråers sommarpraktikanter. Föreläsningarna delas upp på två dagar med samma programupplägg. Den första dagen deltog cirka 80 sommarnotarier.

Sofia Rahm och Johan Sangborn

Sofia Rahm och Johan Sangborn.

Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn och Sofia Rahm, senior jurist på Advokatsamfundet, inledde med en föreläsning om advokatrollen och Advokatsamfundet.

Advokaterna Mia Edwall Insulander, Per Magnusson, Madeleine Varnäs och Marcus Seger.

Advokaterna Mia Edwall Insulander, Per Magnusson, Madeleine Varnäs och Marcus Seger.

Därpå följde ett modererat samtal om advokatyrket som framtidsjobb med Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och advokaterna Per Magnusson, Madeleine Varnäs och Marcus Seger.

er Magnusson och Jeremy Phillips

Advokaterna Per Magnusson och Jeremy Phillips. 

Avslutningsvis samtalade Jeremy Phillips, advokat och delägare i CMS Law, med Per Magnusson och Mia Edwall Insulander om hur det är att vara advokat i Storbritannien.