En väg att få slut på det mänskliga lidandet är att lagföra de ansvariga för kriget i Ukraina på ett rättssäkert sätt, så skyndsamt som möjligt, vid de internationella instanser som existerar i dag, som Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella domstolen i Haag (ICJ). Även aggressionsbrottet har blivit en del av folkrätten.

Det skriver generalsekreterarna för de fem advokatsamfunden i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag den 13 mars, där de också fördömer Rysslands angrepp på Ukraina och uppmanar Ryssland att omedelbart avbryta sin olagliga invasion.

Debattartikel i SvD: ”Invasionen av Ukraina måste prövas rättsligt”