Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2021 att läsa på samfundets webbplats.

Verksamhetsberättelsen innehåller en länk till en kort film där Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bland annat talar om situationen i Ukraina och berättar om några huvudpunkter i Advokatsamfundets verksamhet under året.

Verksamhetsberättelsen är i PDF-format och kan läsas på eller laddas ned från webbplatsen.

advokatsamfundets_verksamhetsberattelse_2021_VB2_140.jpg

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2021