Advokatsamfundets disciplinnämnd har genom beslut meddelat den 31 mars 2022 uteslutit en advokat ur samfundet. Nämnden har förordnat att beslutet genast ska verkställas.

Advokatsamfundets ledamöter och landets domstolar har underrättats om beslutet.

Den som önskar ta del av beslutet kan beställa det via e-post receptionen@advokatsamfundet.se.