Advokatsamfundet arrangerar ett högaktuellt direktsänt seminarium för att belysa invasionen av Ukraina ur olika perspektiv.

Den ryska invasionen den 24 februari har på några veckor lett till en mänsklig katastrof med över 3 miljoner människor på flykt i den värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget. Det säkerhetspolitiska läget i Europa skakas i grunden. Har omvärlden inte velat lyssna på varningssignalerna? Vilka är de folkrättsliga aspekterna på invasionen? Hur ser den ryska desinformationen ut? Vad händer med dem som flyr till Sverige och vad är massflyktsdirektivet? Dessa och andra frågor försöker seminariet besvara.

I mån av tid kommer det att finnas möjlighet att ställa skriftliga frågor till panelen via en chatt.

Ingen anmälan krävs. Du ansluter till seminariet via länken längst ner i nyheten.

Medverkande:

Moderator: Willy Silberstein, journalist

Martin Kragh, docent och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet: Historiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv

Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet: Internationella brott och folkrättsliga aspekter på invasionen

Magnus Hjort, avdelningschef vid Myndigheten för psykologiskt försvar: Desinformation och påverkanskampanjer

Advokat Viktoria Nyström och Martin Nyman, chefsjurist vid Asylrättscentrum: Flyktingfrågan, asylrätten, EU:s massflyktsdirektiv

Advokat Timur Bondarjev, managing partner, advokatfirman Arzinger, Kiev: Situationen i Ukraina från en ukrainsk advokats perspektiv

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inleder seminariet.

Seminariet riktar sig till Advokatsamfundets ledamöter och är kostnadsfritt.

Den som vill kan bidra med valfritt belopp till Advokatsamfundets bankgiro 108-5687. Hela summan kommer att skänkas till UNHCR:s insamling till Ukraina. OBS: Märk inbetalningen ”Ukraina”.


Anslut till seminariet här