Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock har skrivit en slutreplik i Aftonbladet om etiken i advokatkåren i dag den 28 mars. Slutrepliken är ett svar till åklagaren, debattören och politikern Paulina Brandberg som har hävdat att Advokatsamfundet förminskar problemet med oetiska advokater och föreslagit att samfundet borde inrätta en ”välfungerande utredningsfunktion”.

Eva-Maj Mühlenbock förklarar i debattrepliken att Advokatsamfundet fortsätter sitt proaktiva arbete och agerar mot de advokater som uppträder oetiskt.

Eva-Maj Mühlenbock konstaterar avslutningsvis:

”Oinitierade inlägg från offentliga debattörer hjälper inte det arbetet.”

Eva-Maj Mühlenbocks slutreplik i Aftonbladet: ”Vi blundar inte för de oetiska advokaterna”