International Association of Young Lawyers, AIJA, inbjuder nu till sin halvårskonferens i Göteborg den 18–21 maj på temat ”The Future of Mobility – Navigating a revolution”.

Initiativtagarna till halvårskonferensen i maj är fyra svenska advokater och medlemmar i AIJA: Jakob Nortoft från Norma, Maria Jennerholm från MAQS, Christoffer Mangelus från Delphi och Johannes Wårdman från Wistrand. Tillsammans med sju internationella kollegor utgör de konferensens organisationskommitté.

Under coronapandemin har AIJA satsat på att bygga upp en digital eventplattform. Göteborgskonferensen kan därmed hållas som ett så kallat hybridevenemang.

AIJA och organisationskommittén hoppas på att välkomna omkring 250 advokater från hela världen för att ta del av den fyra dagar långa konferensen. Advokatsamfundet är med och finansierar konferensen. 

Om konferensen

Konferensen ”The Future of Mobility – Navigating a revolution” kommer att bestå av tre akademiska spår som belyser det breda spektrumet av juridiska utmaningar kopplade till mobilitet.

IP/TMT-spåret kommer att fokusera på både fordons- och drönarbranschen, vilka erbjuder innovativa produkter och tjänster förknippade med en rad juridiska utmaningar som t.ex. dataskydd, marknadsföringsfrågor, co-branding, licensiering, mjukvaruanvändning, hantering av företagshemligheter, ansvarsfrågor m.m.

Corporate och M&A-spåret kommer att behandla frågor relaterade till M&A och mobilitet, bland annat riskkapital i mobility start-ups bank- och finanssektorns övergång till mobila betalningar och dess relevans vid M&A-transaktioner, det gamla och nya bränslet för mobilitet – energi och data – samt frågor kopplade till risker vid gränsöverskridande transaktioner.

Transportspåret kommer bland annat att titta närmare på hur transportbranschen påverkas av pandemier, t.ex. påverkan på utvecklingen av projekt samt åtgärder och regleringar kopplade till miljöfrågor och digitalisering.

Utöver de tre spåren kommer AIJA:s Human Rights Committee att ha ett pass på temat ”Migration – Moral Obligation of Society” och AIJA Women Network en föreläsning om fördomar kopplade till föräldraskap.

Vid sidan av det akademiska programmet planerar AIJA också för ett socialt program med välkomstmottagning av Göteborgs Stad, konferensmiddag på ett ombyggt varv, det uppskattade middagskonceptet ”Home Hospitality”, en båttur i skärgården och slutligen lördagens galamiddag.

Läs mer och anmäl dig på www.aija.org.

Om AIJA

International Association of Young Lawyers, AIJA, grundades 1962, med syftet att hjälpa unga jurister att bygga nätverk, utbildas och utvecklas i sin yrkesroll.

AIJA är en global organisation som riktar sig till advokater och bolagsjurister i åldern 45 år och yngre. Organisationen har idag cirka 4 000 medlemmar från 90 olika länder, inklusive 60 kollektiva medlemmar och advokatsamfund.

AIJA:s aktiviteter samordnas av 21 ämnesspecifika kommissioner som ansvarar för att organisera seminarier och konferenser över hela världen och hålla medlemmarna uppdaterade inom sina respektive verksamhetsområden. Förutom kommissionerna har AIJA en kommitté för mänskliga rättigheter som arbetar för att öka medvetenheten hos advokater kring mänskliga rättigheter samt kommittén AIJA Women Network som verkar för att synliggöra och utbilda i hur man motverkar könsklyftor och fördomar i den juridiska världen.

AIJA har också skapat en Legal Tech Board som utforskar teknologins inverkan på advokaters arbete, samt utsett mångfalds- och hållbarhetsansvariga medlemmar som ska hjälpa unga advokater anamma den globala förändringsprocessen.