Skyddas barn av LVU-lagstiftningen? Var går gränserna för att motivera att barn tvångsomhändertas? Vad har barn och föräldrar för rättssäkerhet i LVU-processerna?

Det tionde avsnittet av Advokatsamfundspodden handlar om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU. Avsnittet tar också upp varför LVU-lagstiftningen är så omdiskuterad just nu.

Medverkande: Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Ulla-Bella af Klercker, advokat och specialiserad inom LVU, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum vid Stockholms universitet, samt Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet.

Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 10