Arbetsbeskrivning

Advokatsamfundet söker, för tillträde snarast, en erfaren och ansvarsfull sekreterare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå av följande:

  • Skriftväxling i inträdesärenden
  • Dokumenthantering, upprättande av diverse protokoll m.m.
  • Delta i planering och genomförande av olika arrangemang
  • Övriga administrativa uppgifter

Vem är du?

Advokatsamfundet söker en sekreterare/administratör till vår inträdesavdelning, gärna med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I den här rollen kommer du att samarbeta nära våra handläggare.

Arbetsbelastningen är stundtals hög, och det är viktigt att du har ett effektivt arbetssätt, är strukturerad och noggrann och är van att arbeta självständigt. Du har hög integritet och förståelse för att arbetet sker under sekretess.  

Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Goda IT-kunskaper krävs då dokument och ärenden hanteras digitalt.

Juridisk kompetens, eller erfarenhet från advokatbyrå eller domstol, är meriterande.

Du erbjuds:

Du kommer att bli en del av Advokatsamfundets kansli, som har cirka 35 anställda och som är ett serviceorgan åt ledamöter, styrelse, disciplinnämnd m.fl. Kansliet har sin verksamhet i vackra lokaler på norra Djurgården. Du erbjuds subventionerad lunch med Rikskortet, fria hälsokontroller och pensionsplan enligt ITP1.

Då urval sker löpande, ser vi gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. Vi kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag den 31 mars.

Sänd din ansökan till

sara.kihlberg@advokatsamfundet.se

eller per post:

Sveriges advokatsamfund
Att. Sara Kihlberg
Box 27321
102 54 Stockholm

CV, betyg, löneanspråk, tidigaste anställningsdatum och referenser ska bifogas ansökan.

För mer information kontakta Sara Kihlberg, ekonomichef, tel. 08-459 03 00.

Om verksamheten

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning som bildades år 1887. Endast den som är ledamot av Advokatsamfundet har rätt att använda titeln advokat. I dag har Advokatsamfundet fler än 6 000 ledamöter. Advokatsamfundets ändamål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, tillvarata advokaternas yrkesintressen samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Advokatsamfundet är Sveriges största enskilda remissorgan och avger yttranden över i stort sett samtliga förslag till central lagstiftning. Varje år besvarar Advokatsamfundet drygt 100 remisser i lagstiftningsärenden. Att arbeta på Advokatsamfundets kansli innebär omfattande kontakter med advokater, myndigheter och allmänheten.