Europeiska rättsakademin (ERA) utlyser stipendier för deltagare i ERA:s sommarkurser juni–september 2022.

Ansökningar måste sändas in senast två månader före kursstart för fysiska kurser eller en månad före kursstart för e-utbildningar.

ERA erbjuder ett brett utbud av sommarkurser inom olika områden av den europeiska rätten.

De fysiska kurserna äger rum i Trier i Tyskland och innehåller liksom e-kurserna föreläsningar av ämnesexperter samt dessutom intressanta sociala och kulturella program.

ERA:s sommarkurser 2022

Information om ERA:s stipendieprogram

Ansök om stipendium

Ansökningsdatum för ERA:s sommarkurser 2022:

  • Fysiska kurser i juni och juli: Fredag den 8 april
  • E-kurser i juni och juli: Fredag den 3 juni 
  • Fysiska kurser i september: Fredag den 1 juli