”Advokater ska tåla kritiskt undersökande journalistik”. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander idag den 11 mars på Aftonbladets debattsida.

Mia Edwall Insulander pekar i debattinlägget på Advokatsamfundets tillsyn och disciplinnämndens verksamhet. Hon betonar att ytterst få advokater agerar oetiskt, men också att ”varje advokat som agerar fel är en för mycket”.

Generalsekreteraren lyfter upp frågan om det är för lätt att bli advokat idag, så som vissa hävdat i debatten, men besvarar den med att hon inte tror det. Mia Edwall Insulander pekar här på att disciplinnämndens fick ta emot fler anmälningar per år innan kvalifikationstiden sänktes från fem till tre år, och att det fortfarande ställs mycket höga krav på den som ska beviljas inträde i Advokatsamfundet.

Samtidigt anser Mia Edwall Insulander att det ”i vissa brottmål, för klientens skull, skulle kunna vara befogat att kräva advokater med särskild erfarenhet”.

Avslutningsvis konstaterar Mia Edwall Insulander: ”Ett fåtal advokater agerar fel, men alla hederliga advokater förtjänar bättre än att vi drar långtgående slutsatser utifrån det.”

Läs debattartikeln.