Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uttrycker i ett uttalande sitt stöd för advokater som har frihetsberövats i Iran.

I uttalandet uttrycker CCBE djup oro över de våldsamma åtgärderna mot demonstrationer till stöd för iranska kvinnor sedan den 22-åriga kvinnan Mahsa (Jina) Amini dog efter att ha omhändertagits av den iranska ”moralpolisen” den 13 september. CCBE påminner om att Iran har ratificerat FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som garanterar rätten till fredliga demonstrationer.

CCBE är också oroat över att många iranska advokater utsätts för påtryckningar, hot och frihetsberövanden när de utövar sitt yrke och noterar att attackerna mot människorättsadvokater och kvinnorättsaktivister i Iran har intensifierats på senare år.

CCBE uppmanar de iranska myndigheterna att

  • upphöra med förföljelser och säkerställa att alla har tillgång till en fritt vald advokat från det ögonblick de frihetsberövas
  • upphöra med alla former av trakasserier och hot mot advokater i Iran
  • garantera omedelbar och ovillkorlig frihet för advokater som godtyckligt har frihetsberövats av iranska myndigheter
  • godta en offentlig utredning av en oberoende internationell kommitté av Mahsa Aminis och andra offers död.

CCBE:s uttalande (engelska)