Göta hovrätt har beslutat att säkerhetskontroll ska genomföras i domstolens lokaler, sal 4–5 med anslutande allmänna utrymmen på Hovrättsgränd 4 i Jönköping, under tiden den 1 november 2022 — 30 april 2023. Säkerhetskontrollen omfattar inte receptionsluckan.

Säkerhetskontrollen omfattar dem som har kallats att närvara vid förhandlingar och övriga besökare till lokalerna. Kontrollen omfattar inte anställda vid hovrätten eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, poliser eller ordningsvakter andra som infinner sig i lokalerna i tjänsten.

Den som är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin identitet. Den som inte kan styrka sin identitet, och som ordningsvakterna inte känner igen, måste gå genom säkerhetskontrollen.

Göta hovrätts beslut om säkerhetskontroll