Advokatsamfundet har i samarbete med yrkesorganisationen Rättstolkarna tagit fram en checklista med punkter att tänka på vid användning av tolk.

Till checklistan.