Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens invigdes idag, den 27 oktober, Advokatdagarna åter som en fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. Närmare 700 deltagare är samlade i Stockholm för att i två dagar fortbilda sig, diskutera och knyta kontakter.

Mia Edwall Insulander inledningstalade.
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander välkomnade alla deltagarna i Advokatdagarna vid de inledande sessionerna i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm.
Foto: Micke Lundström

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde och hälsade välkommen. Hon konstaterade att vi lever i oroliga tider, och att advokaternas arbete nog aldrig varit så angeläget som idag. Advokater kan nämligen förena två perspektiv, konstaterade Mia Edwall Insulander: det nära perspektivet i mötet med klienten och det övergripande och långsiktiga perspektivet. Advokater har därmed goda förutsättningar att tydligare än de flesta se vad som behöver göras i samhället.

Mia Edwall Insulander inledningstalade.
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander framhöll advokaternas viktiga arbete i sin välkomsthälsning.
Foto: Micke Lundström

Mia Edwall Insulander tackade också advokaterna för allt det viktiga arbete som de gör för sina klienter. Totalt kan bara de advokater som deltar på Advokatdagarna ha bistått så många som 1,2 miljoner klienter, konstaterade generalsekreteraren, som räknat ut detta utifrån deltagarnas ålder och snittåldern för att bli advokat.

Efter välkomstorden delade Mia Edwall Insulander ut Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Leif Ljungholm, som i många år förenat sin verksamhet som skicklig advokat med ett stort engagemang för Advokatsamfundet. Leif Ljungholm har bland annat suttit i Advokatsamfundets huvudstyrelse och varit ordförande i den, och även varit ledamot av och vice ordförande i disciplinnämnden. Han är dessutom djupt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och ingår idag i styrelsen för det nybildade Institutet för mänskliga rättigheter.

Leif Ljungholm.
 Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket tilldelades advokat Leif Ljungholm.
Foto: Micke Lundström

Leif Ljungholm tackade för priset som han var mycket stolt över, och talade sedan om vikten att värna just de mänskliga rättigheterna. Leif Ljungholm har valt att skänka sin prissumma, 100 000 kronor, till Centrum för rättvisa.

Efter prisutdelningen gick ordet till Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, som var glad att se alla advokater samlade igen efter pandemin. Samtidigt, konstaterade hon, grumlas glädjen av oro för händelserna i vår omvärld och även i vårt eget land. Eva-Maj Mühlenbock tog upp Rysslands olagliga invasion av Ukraina, och påpekade att vi aldrig får vänja oss vid det mänskliga lidande som vi idag ser i vår närhet. Hon tackade advokaterna för alla de insatser som de har gjort och gör, ekonomiskt och i andra former, för att stödja det ukrainska folket.

Eva-Maj Mühlenbock.
Ordförande Eva-Maj Mühlenbock uppehöll sig vid det oroliga världsläget i sitt anförande.
Foto: Micke Lundström

Situationen i Iran inger också den oro, sa Eva-Maj Mühlenbock, som pekade på att iranska advokater drabbats hårt, bara för att de gör sitt arbete och bistår sina klienter. Även den politiska verkligheten i vårt eget land är viktig att bevaka framöver, inte minst vad gäller advokatkårens oberoende, konstaterade Eva-Maj Mühlenbock. Nationellt kan alla advokater söka stöd i samfundets rättsstatliga program, som nyligen uppdaterats och fått ny grafisk form.

Förmiddagens huvudtalare var före detta utrikesministern och vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson, som gav en omvärldsbetraktelse i en orolig tid. Eliasson pekade på de tre stora kriser som mänskligheten nu står inför: kriget i Ukraina, krisen för klimatet och den biologiska mångfalden samt demokratins kris. Sammantaget är det en mycket svår situation vi står inför, konstaterade Jan Eliasson, som sa sig ha förvandlats från urbota optimist till bekymrad optimist, eller i mörka stunder till och med en pessimist som ännu inte gett upp hoppet. Jan Eliasson avslutade med några tips från sitt liv som förhandlare, samt ett par berättelser från verkligheten som diplomat och medlare i internationella konflikter.

Jan Eliasson.
Jan Eliasson analyserade världsläget utifrån sina många decenniers erfarenheter av diplomati och internationella förhandlingar.
Foto: Micke Lundström

Efter tre seminariepass avslutades konferensdagen av psykologen, radiospanaren och föreläsaren Per Naroskin, som roligt och samtidigt djupt allvarligt talade om det roliga i en orolig tid.

Advokatdagarnas första dag avslutades med bankett, med uppträdande av trion Glennmark, Eriksson och Strömstedt, GES.

Justitieminister Gunnar Strömmer och Mia Edwall Insulander.
Banketten gästades av nyutnämnde justitieministern och före detta advokaten Gunnar Strömmer, här med Mia Edwall Insulander. 
Foto: Micke Lundström

Fredagen inleddes av Finlands före detta statsminister Alexander Stubb, som samtalade med Willy Silberstein om Rysslands anfall på Ukraina och hur världen kan komma att se ut efter kriget. Stubb var optimistisk och såg för sig att världen kommer att kunna reda ut dagens kriser.

Alexander Stubb intervjuades via länk av Willy Silberstein.
Alexander Stubb svarade via videolänk från London på journalisten Willy Silbersteins frågor. Stubb, som är professor vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens, har tidigare varit statsminister, utrikesminister, finansminister samt Europa- och utrikeshandelsminister i Finland.
Foto: Micke Lundström

Presentationer från seminarierna hittar du här.