Den 14 september höll Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock ett anförande utanför den ryska ambassaden i Stockholm i samband med demonstrationen ”Stoppa Putins krig mot Ukraina”.

– Det är viktigt att vi fortsätter att visa omvärlden och inte minst våra ukrainska kollegor att vi bryr oss och att vi står bakom dem, säger Eva-Maj Mühlenbock.

I sitt anförande betonade Eva-Maj Mühlenbock att Sveriges advokatsamfund tillsammans med systerorganisationer i det internationella advokatsamfundet fördömer Rysslands krig och har gjort mycket för att stötta Ukraina och ukrainska advokatkollegor och jurister. Bland annat tog hon upp Advokathjälpen, ett initiativ som tagits av Sveriges advokatsamfund.

– Det är en jourverksamhet med svenska advokater som gratis erbjuder juridiskt stöd till ukrainska flyktingar. Om någon är i behov av sådan hjälp så finns det information på Advokatsamfundets webbplats på ukrainska, ryska, svenska och engelska.

Eva-Maj Mühlenbock underströk också att Rysslands agerande och de ansvariga måste lagföras vid den internationella brottmålsdomstolen (ICC) och den internationella domstolen i Haag (ICJ). Hon tog också upp det breda stöd som finns bland svenska advokater för att stötta Ukraina.

– Inte bara Advokatsamfundet, utan också våra advokatbyråer och enskilda advokater, har reservationslöst ställt sig bakom vårt stöd till Ukraina. Detta gäller allt från att skicka ekonomisk hjälp till att erbjuda ukrainska studenter och praktik i Stockholm.

Övriga talare var Inga Näslund, Östeuropaexpert på Olof Palme International Center, Diana Janse, senior fellow vid tankesmedjan Frivärld, samt Oksana Huz, fackligt aktiv flykting från Ukraina.

Manifestationen arrangerades av Nätverket Stoppa Putins krig mot Ukraina, Akademikerförbundet SSR och Fackförbundet ST.

Läs mer om Advokatsamfundets engagemang till stöd för Ukraina