Ledamöter, biträdande jurister och byråadministratörer som ska logga in på Advokatsamfundets webbplats måste från och med idag ange sitt personnummer i form av 12 siffror, ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Till skillnad från tidigare ska alltså även århundradet 19- eller 20- anges. 

En viktig orsak till förändringen är just att det nu finns anställda på advokatbyråerna som är födda på 2000-talet.