Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2022 att läsa på samfundets webbplats.

Verksamhetsberättelsen innehåller en länk till en kort film där Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander berättar om några huvudpunkter i Advokatsamfundets verksamhet under året.

Verksamhetsberättelsen är i PDF-format och kan läsas på eller laddas ned från webbplatsen.

Advokatsamfundets verksamhetsberättelse 2022