Enligt Advokatsamfundet har de olovligen gjort intrång i Advokatsamfundets databasrättigheter. En separat stämningsansökan har också lämnats in med begäran om förbud att på webbplatsen marknadsföra uppgifter om advokater som till stora delar är felaktiga.

Bolaget har tidigare begärt att få tillgång till och använda Advokatsamfundets databas med register över svenska advokater. Advokatsamfundet har nekat till denna begäran då advokatguiden.se enligt upphovsrättslagen inte har rätt att återge uppgifterna om advokater och biträdande jurister som har hämtats från Advokatsamfundets matrikeldatabas. Dessutom innehåller webbplatsen oriktig och vilseledande information i flera avseenden.

Exempelvis har advokatguiden.se listat flera personer som advokater, trots att de tidigare har utträtt ur Advokatsamfundet. Där har också listats vissa personer som inte längre är advokater, eftersom de har uteslutits ur Advokatsamfundet. Advokattiteln är skyddad i lag, och bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Advokatguiden har felaktigt påstått att ”Advokatguiden har den mest kompletta databasen över advokater i Sverige”. Detta stämmer inte eftersom det bland annat saknas många advokater bland dem som listas på advokatguiden.se.

Webbplatsen har också gett intryck av att det finns ett samarbete mellan den och de svenska advokater som listas på advokatguiden.se. Detta kommer till uttryck genom att webbplatsen uppmanar potentiella klienter att skicka information om vad de behöver juridisk hjälp med, för att dessa uppgifter sedan ska vidarebefordras för att få ”offerter” från olika advokater. Advokatsamfundet ser allvarligt på detta, eftersom sådana uppgifter från klienter typiskt sett omfattas av advokaters sekretess- och diskretionsplikt och inte ska lämnas till och förmedlas av Advokatguiden.

Advokatsamfundet har vid ett flertal tillfällen uppmanat bolaget att upphöra med användningen av innehållet i Advokatsamfundets databas, vilket inte har hörsammats. Därför väljer nu Advokatsamfundet att ansöka om stämning. Detta görs i ledamöternas intresse och för att tillvarata deras yrkesintressen. Advokatsamfundet har också en skyldighet att tillse att, i möjligaste mån, den information som finns om advokater på publika webbplatser är korrekt.

Mer information om stämningsansökningarna