Advokatsamfundet har under en tid fått uppgifter från advokater inom det migrationsrättsliga området om att handläggare på Migrationsverket ifrågasätter eller försöker hindra personer som söker asyl eller har andra ärenden hos myndigheten från att fritt välja sina juridiska biträden. Bland annat ska handläggare ha upplyst om att en viss advokat inte är lämplig eller redan har för många förordnanden.

Nu riktar Advokatsamfundet i en skrivelse kritik mot Migrationsverkets agerande. Advokatsamfundet skriver bland annat att man ”har förståelse för att Migrationsverket har utredningsansvaret i asylärenden och vill säkerställa rimliga handläggningstider. Detta intresse måste dock alltid vägas mot det fria advokat- och biträdesvalet, liksom mot advokaters praktiska förutsättningar att fortsätta verka som biträden i migrationsrättsliga ärenden.”

I skrivelsen tar Advokatsamfundet också upp att Migrationsverkets interna riktlinjer på flera områden tycks tillämpas inkonsekvent, vilket gör det svårt för både advokater och klienter att förutse handläggningen av ärenden och vad som gäller för att man ska kunna förordnas som biträde.

Migrationsverket uppges också ha infört en rad förändringar i sitt arbetssätt utan att informera advokaterna om detta.

Advokatsamfundets skrivelse sändes den 7 mars till Migrationsverkets rättschef.

Läs skrivelsen.