Disciplinnämndens webbplats riktar sig både till advokater, som vill veta mer om nämndens praxis, och till andra som vill ta reda på hur disciplinverksamheten fungerar och kanske söka fram uppmärksammade beslut.

Förutom att informationen om disciplinnämnden nu samlats på ett och samma ställe innehåller den nya webbplatsen också flera nyheter när det gäller disciplinnämndens beslut. Bland annat har sökningen bland besluten kompletterats, så att det nu går att söka på ett antal sökord. Den som vill kan därmed med ett enkelt klick få fram beslut om till exempel konkursförvaltare eller intressekonflikter. Precis om tidigare går det dessutom att fritextsöka bland dokumenten.

Den andra stora nyheten är att disciplinnämnden från och med sitt andra möte i år låter publicera samtliga beslut i nämnden på webbplatsen. Varje beslut kommer dessutom från och med möte två i år att förses med ett unikt ärendenummer, för att öka sökbarheten.

Vissa ärenden kommer även fortsättningsvis att bedömas som principiellt intressanta vägledande beslut. Dessa publiceras som tidigare också i tidskriften Advokaten, och markeras på webben med en kompassymbol.

Till disciplinnämndens webbplats.

Välkommen!